مرور برچسب

بازار بورس

تصویب سود ۲۰ تومانی برای هر سهم « سصوفی »

مجمع عمومی «سصوفی» امروز با حضور 83 درصد از سهامداران تشکیل شد و شاهد اعتراضات پی‌درپی سهامداران به عملکرد این شرکت بود. در پایان جلسه سود 20 تومانی برای هر سهم پیشنهاد و تصویب شد. مجمع عمومی «سصوفی» امروز با حضور ۸۳ درصد از…