LastPass تایید کرد که هکرها به فایل های رمز عبور کاربران دسترسی داشته اندLastPass، یکی از محبوب ترین برنامه های مدیریت رمز عبور، می گوید که هکرها چند ماه پیش به فایلی که حاوی رمز عبور کاربران است دسترسی پیدا کرده اند.