گزارش مرکز تحقیقات: اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان در سال 1401 اتفاق نیفتاد


مرکز پژوهش های مجلس در گزارش پژوهشی معاونت پژوهش، فناوری و نوآوری در لایحه بودجه 1402، نحوه تامین مالی فعالیت های دانش بنیان را از منظر بودجه های سنواتی و لایحه بودجه 1402 بررسی و آسیب های آن را شناسایی کرده است.

دولت در دو حوزه تحقیق و توسعه و تجاری سازی محصولات در کشور نقش پررنگی دارد اما در بودجه این ماجرا رعایت نمی شود. وزارت علوم با 35 درصد از اعتبارات برنامه ای موسسات این حوزه بیشترین سهم را دارد. معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی در مجموع 20 درصد از اعتبارات را در اختیار دارند. بر این اساس بخش زیادی از اعتبارات برنامه صرف فعالیت‌های پژوهشی دانشگاه‌ها و پژوهشکده‌های زیر مجموعه وزارتخانه‌های مختلف می‌شود و سهم تجاری‌سازی نتایج تحقیقات بسیار کمتر است.

همچنین اعتبارات در حوزه های مختلف فناوری با یکدیگر فاصله زیادی دارند. توزیع اعتبارات هزینه ای تحقیق، فناوری و نوآوری در شاخه های مختلف نشان می دهد که 67 درصد اعتبارات برای آموزش و پژوهش در نظر گرفته شده است و پس از آن اعتبارات تحقیق و توسعه 21 درصد در اقتصاد سهم دارد. بقیه زمینه ها سهم کمی دارند. تحقیق و توسعه در حوزه سلامت 2 درصد و برنامه های محیط زیست، رفاه اجتماعی و خدمات قضایی سهم صفر دارند.

درآمدهای پیش بینی شده محقق نمی شود

اعتبارات هزینه کرد و تملک دارایی های سرمایه ای در حوزه پژوهش، فناوری و نوآوری در لایحه بودجه 1402 در مجموع 29 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است که نسبت به سال 1401 80 درصد رشد داشته است.

اگرچه این افزایش مشاهده می شود، اما شاخص شدت تحقیق و توسعه در 0.24 درصد ثابت می ماند. در حالی که در برنامه ششم توسعه مقدار 1.5 برای آن پیش بینی شده بود که میانگین این شاخص در جهان در سال 2021 حدود 2.6 درصد بوده است.

از سوی دیگر، ضمانت اجرای احکام در حوزه پژوهش، فناوری و نوآوری از قدرت لازم برخوردار نیست. در واقع درآمدهای پیش بینی شده محقق نمی شود و مبالغ جمع آوری شده تخصیص نمی یابد.

به عنوان مثال دستگاه های اجرایی باید یک درصد از اعتبارات هزینه ای تخصیص یافته را به پژوهش و فناوری اختصاص دهند، اما گزارش دیوان محاسبات نشان می دهد که تعدادی از دستگاه ها در این حکم مشارکت ندارند و کمتر از 10 درصد حداکثر اعتبارات پیش بینی شده است. عملا هر سال هزینه می شود.

یکی دیگر از انتقادات پژوهشگاه در مورد هزینه کار پژوهشی شرکت ها، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت است که علیرغم افزایش درآمد در سال های اخیر، نسبت اعتبارات پژوهشی آنها در لایحه بودجه سال 1402 دارایی بوده است. به 0.03 درصد رسید.

بخشی دیگر از اعتبارات این حوزه مربوط به کسر 40 درصد از هزینه های پژوهشی مؤسسات وابسته به دولت و واریز آن به صندوق شورای عالی تحقیقات، علوم و فناوری است، اما بررسی مرکز تحقیقات نشان می دهد که هزینه کرد اعتبارات به خوبی انجام نمی شود و همچنین حقوق 60 درصد است. اعتبارات مذکور به محققین تعلق نمی گیرد و عمدتاً برای انجام پروژه ها استفاده می شود.

سهم پارک های علم و فناوری

در لایحه بودجه سال 1402 اعتبارات 34 بوستان شناسایی و درج شد در حالی که در سال های گذشته نزدیک به 45 بوستان در بودجه سنواتی منظور شده بود.

همچنین کمی بیش از 1600 میلیارد تومان اعتبار برای پارک های علم و فناوری مشخص شده است: «اما میزان درآمد انحصاری پارک ها تقریبا 30 درصد منابعی است که دریافت می کنند. به ویژه در مناطق کمتر برخوردار با مشکل تجهیز و توسعه زیرساخت های خود مواجه هستند و از این روز به بعد نمی توانند فضای لازم را برای تاسیس شرکت های دانش بنیان و ارائه خدمات به آنها فراهم کنند و بنابراین سطح انحصاری درآمد پارک ها قابل توجه نیست.»

اعتباراتی که در جای دیگر خرج می شود

گزارش مرکز تحقیقات با استناد به گزارش های عملکرد و وضعیت تحقق بودجه می گوید اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان در سال 1401 اتفاق نیفتاد.

در خصوص تبصره 6 بند ص. که مربوط به وصول درآمدهای ناشی از حقوق صادرات مواد اولیه و کالا، درآمد حاصل از صادرات مواد اولیه و نیمه خام و حقوق ورودی ماشین آلات و تجهیزات می باشد، تنها اعتباری معادل 1900 میلیارد تومان به معاونت محترم دانشگاه می رسد. برای علم و فناوری تکمیل زنجیره ارزش اعلام شده است که 150 میلیارد تومان از این مبلغ تخصیص یافته است. مبلغ اعتبار ابلاغی حدود 6 درصد درآمد دریافتی و مبلغ تخصیص نهایی حدود 0 درصد است.

سایر یادداشت های بودجه وضعیت بهتری ندارند. عملاً منابع تبصره 8 بند یک که به برنامه های حمایتی از جمله تحقیق و توسعه کشاورزی دانش بنیان و فناورانه می پردازد محقق نشده است. البته با توجه به اینکه موارد زیادی برای استفاده از این بند در نظر گرفته شده و اولویت های دانش بنیان به صورت کلی مطرح شده و مشخص نیست، به احتمال زیاد در صورت تخصیص، هزینه ای برای توسعه فناوری های دانش محور

عدم تفکیک اعتبارات فناورانه از سایر اعتبارات برنامه ای و دستگاهی و اولویت نداشتن اعتبارات هزینه ای فناوری نسبت به سایر نیازها در لایحه بودجه 1402 تشدید شده است.

عدم تخصیص اعتبارات برنامه ای دولت در حوزه پژوهش، فناوری و نوآوری، عدم تفکیک اعتبارات فناورانه از سایر اعتبارات برنامه ای و نهادی و عدم اولویت در هزینه کرد اعتبارات فناوری نسبت به سایر نیازها و همچنین نبود ضمانت قوی برای اجرای برخی از احکام در حوزه پژوهش، فناوری و نوآوری از جمله آسیب هایی است که مرکز تحقیقات در این گزارش شناسایی و بررسی کرده است.