کاهش سرعت اینترنت داخلی در کشور نسبت به ماه گذشته


گزارش اسپیدتست آذرماه نشان می دهد که میانگین سرعت اینترنت کشور در اینترنت همراه و ثابت و متوسط ​​سرعت اینترنت در اینترنت همراه کاهش یافته و رتبه ایران را چندین پله پایین آورده است.

میانگین سرعت اینترنت موبایل در ایران 39.32 است. جایگاه ایران در این بخش نسبت به ماه قبل هفت پله سقوط کرده و در جایگاه پنجاه و پنجم قرار دارد. میانگین سرعت اینترنت موبایل در ایران در آبان ماه ۹۷/۴۰ بوده است.

میانگین سرعت اینترنت ثابت در این ماه 11.66 بوده و جایگاه ایران را نسبت به ماه قبل یک پله ارتقاء داده و در رتبه 144 قرار داده است.

سرعت اینترنت همراه ایران در این ماه به طور میانگین 52.80 و ایران با هشت پله نزول نسبت به ماه قبل در جایگاه 70 قرار دارد. میانگین سرعت اینترنت ثابت ایران 24.44 است که رتبه ایران را به 145 رسانده است. میانگین سرعت اینترنت همراه کشور در آبان ماه 54.93 و اینترنت ثابت 24.61 بوده که هر دو نشان از کاهش سرعت دارند.

معیار این سایت اینترنت داخلی کشورهاست و خیلی ها معتقدند اندازه گیری سرعت اینترنت معیار درستی نیست. اما علیرغم اینکه وزیر ارتباطات از بهبود سرعت اینترنت داخلی می گوید، چند ماهی است که رتبه ایران در سرعت اینترنت ثابت و همراه رو به کاهش است. در این ماه جایگاه ایران در اینترنت همراه در دو سطح متوسط ​​و متوسط ​​و در اینترنت ثابت در جایگاه متوسط ​​کاهش یافته است.

گزارش Speedtest دسامبر نشان می دهد که میانگین سرعت دانلود جهانی در اینترنت موبایل 97.08 مگابیت بر ثانیه و سرعت آپلود 15.84 مگابیت بر ثانیه است. سرعت دانلود اینترنت جهانی به طور میانگین در این ماه در اینترنت ثابت 150.61 و سرعت آپلود 85.16 بوده است.

امارات متحده عربی بالاترین سرعت اینترنت موبایل را دارد و پس از آن قطر و بحرین قرار دارند. در اینترنت ثابت موناکو، سنگاپور و شیلی بهترین سرعت اینترنت را دارند.