کارگروه اقتصاد دیجیتال دستور لغو الزام به دستیابی به این ماده برای شروع یک تجارت را صادر کرد


انتشار اخبار مربوط به غیرفعال شدن پایانه های اینترنتی بدون اینماد تا 3 آبان توسط شرکت شاپرک واکنش های مختلفی را به دنبال داشت. مخالفت کسب و کارها، فعالان و نهادهای حوزه اقتصاد دیجیتال با این دستور در روزهای اخیر ادامه داشته است. اکنون کارگروه اقتصاد دیجیتال نیز وارد عمل شده و طی نامه ای به شرکت شبکه پرداخت الکترونیک کارت (شاپرک) دستور لغو این طرح را صادر کرده است.

رضا باقری عسل، نایب رئیس کمیته راهبری اقتصاد دیجیتال در نامه ای به سیدکاظم دهقان، مدیرعامل شاپرک اعلام کرده است که بررسی موضوع عدم الزام به دستیابی به این ماده برای شروع فرآیند کسب و کار در حال انجام است. دستور کار کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال است و تعیین تکلیف منوط به تصمیم این کارگروه است.

لغو الزام برای دریافت این مورد

در ادامه این نامه با اشاره به اینکه ابطال این محصول به عنوان مجوز راه اندازی کسب و کار مورد تایید کمیته راهبری اقتصادی قرار گرفته و در مرحله تصمیم گیری است، اعلام شده است: الزام استفاده از این محصول توسط شاپرک مغایر با تصمیمات شورای مقررات زدایی و بهسازی محیط زیست است. کسب و کار و اختیارات و تصمیمات کارگروه اقتصاد دیجیتال.

این مغایرت باعث شده تا باقری عسل در این نامه درخواست لغو این دستور را داشته باشد. در قسمت پایانی این نامه در این خصوص آمده است: «خواهشمند است سریعاً نسبت به لغو سفارش الزام شرکت های پرداخت به دریافت این مطالب تا تصمیم نهایی توسط اقتصاد دیجیتال ویژه اقدام لازم را به عمل آورید. گروه کاری.”