کارمندان گوگل پاسخ های چت بارد را رونویسی می کنند


Google Bard اطلاعات گمراه‌کننده‌ای درباره تلسکوپ فضایی جیمز وب در یک آگهی رسمی توییتری با اطمینان بالا منتشر کرد. این چت بات معتقد است که اولین تصویر از سیارات فراخورشیدی توسط جیمز وب ثبت شده است، البته چنین تصویری سال ها پیش ثبت شده است.

بر اساس گزارش Engget، گوگل در پاسخ به اشتباه عجیب بارد تصمیم گرفته است تا عملکرد چت بات جدید خود را از طریق کارمندان خود بهبود بخشد. گفته می شود که معاون تحقیقات گوگل ایمیلی را برای کارمندان ارسال کرده و از آنها خواسته است که پاسخ های بارد را در زمینه های تخصصی خود بازنویسی کنند. این مدیر گوگل در ایمیل خود گفته است که بارد “بهترین شکل را با مثال یاد می گیرد” و آموزش این چت بات با پاسخ های واقعی باعث افزایش دقت آن می شود.

گوگل همچنین فهرستی از بایدها و نبایدها را برای ویرایش پاسخ‌های سخت به کارکنان خود ارسال کرده است. به گفته گوگل، پاسخ ها باید اول شخص باشند و لحن مودبانه و طبیعی داشته باشند. همچنین کارمندان ملزم به نوشتن پاسخ های بی طرفانه در زمینه های نژاد، ملیت، جنسیت، سن، مذهب و غیره هستند. از کارمندان خواسته شده است که برد را به عنوان یک فرد توصیف نکنند تا کاربر احساس نکند چت بات احساساتی دارد.

ساندار پیچایمدیرعامل گوگل چند روز پیش در ایمیلی از کارمندان این شرکت خواست که هر هفته چند ساعتی را با برد کار کنند تا مشکلات آن را شناسایی کنند. گفته می شود که کارمندان گوگل از پیچای به خاطر معرفی عجولانه برد انتقاد کرده اند.