ژاپن به طور ضمنی درخواست افزودن فروشگاه های متفرقه به iOS را داشت


کمیسیون تجارت منصفانه ژاپن (JFTC) در گزارشی علیه سیاست های گوگل و اپل در بازار اپلیکیشن ها موضع گرفته است. این کمیسیون خواستار ورود فروشگاه های مختلف به iOS نبوده اما بعید نیست در آینده نزدیک چنین درخواستی داشته باشد.

کمیسیون JFTC ژاپن از سال 2021 تحقیقات عمیقی را در مورد فعالیت های اپل و گوگل با تمرکز ویژه بر موقعیت این دو شرکت در بازار اپلیکیشن آغاز کرد. JFTC در نتایج تحقیقات خود می گوید اپل و گوگل از موقعیت خود در بازار سوء استفاده می کنند.

به گفته کمیسیون تجارت عادلانه ژاپن، سیاست های اپل و گوگل با توجه به قانون ضد انحصار این کشور “مشکل ساز” هستند. در سال 2018، نهادهای نظارتی ژاپن با استناد به همین قانون، اعلام کردند که اپل قراردادهای «ضد مشتری» با اپراتورهای مخابراتی امضا کرده است.

JFTC در گزارش تحقیقاتی خود توصیه کرده است که اپل و گوگل بخش هایی از سیاست رفتاری خود را تغییر دهند. این کمیسیون به صراحت اشاره ای به ورود فروشگاه های مختلف به اکوسیستم اپل نکرده است، با این حال، تبعیت اپل از خواسته های JFTC ممکن است به معنای اضافه شدن فروشگاه هایی غیر از اپ استور به iOS باشد.

کمیسیون تجارت منصفانه ژاپن می گوید که شرکت ها باید از یک سیاست منصفانه در زمینه مدیریت فروشگاه اپلیکیشن اطمینان حاصل کنند: «این الزام مستلزم آن است که امکان انتخاب یا استفاده از سیستمی غیر از سیستم پرداخت درون برنامه ای گوگل و اپل وجود داشته باشد. همچنین کمیسیون نیز امکان پذیر است. برای استفاده از سیستم پرداخت درون برنامه ای و کمیسیون استفاده از اپ استور باید جداگانه تعیین شود.»