چراغ راهنمایی 4 رنگ; ایده محققان ایرانی برای کنترل تردد خودروهای خودران


علی حاجبابایییکی از نویسندگان مقاله و دانشیار مهندسی عمران، ساخت و ساز و محیط زیست در دانشگاه ایالتی کارولینای شمالی در مورد این چراغ‌های پیشنهادی می‌گوید: «رنگ قرمز همچنان به معنای توقف و رنگ سبز به معنای حرکت است؛ چراغ سفید همچنین به رانندگان می‌گوید که پیروی کنند. خودروی جلویی “مفهومی که ما برای تقاطع های ترافیکی پیشنهاد می کنیم، که آن را فاز سفید می نامیم، از قدرت محاسباتی وسایل نقلیه خودران بهره می برد.”

چراغ های راهنمایی پیشنهادی به این ترتیب کار می کنند: وسایل نقلیه خودران با یکدیگر و با چراغ های نصب شده در تقاطع ها در محدوده مشخصی ارتباط برقرار می کنند. این آنها را قادر می سازد تا جریان ترافیک را به طور موثرتر و هوشمندانه تر هماهنگ کنند. اولویت بندی جاده های همگرا با وسایل نقلیه بیشتر و ارائه توصیه هایی برای سرعت مطلوب از جمله اقداماتی است که در این مرحله انجام می شود.

در سیستم جدید، به همه رانندگان انسانی گفته می‌شود که خودروی جلویی را از طریق چراغ سفید دنبال کنند: اگر متوقف شد، توقف کنید. اگر به حرکت ادامه می دهد، به حرکت خود ادامه دهید. در این سیستم، زمانی که تعداد خودروهای خودران در یک تقاطع از آستانه مشخصی کمتر شود، چراغ های راهنمایی به حالت قبلی خود باز می گردند و تنها دارای سه رنگ قرمز، زرد و سبز هستند.

در مدل‌های شبیه‌سازی‌شده، خودروهای خودران می‌توانند جریان ترافیک را بهبود بخشند و اثرات مثبتی بر کاهش مصرف سوخت داشته باشند، حتی بیشتر از زمانی که چراغ سفید معرفی می‌شود. هر چه درصد خودروهای خودران در تقاطع ها بیشتر باشد، ترافیک روان تری ایجاد می شود و زمان تاخیر بین 40 تا 99 درصد بهبود می یابد. مهندس حاج بابایی در مورد این مدل می گوید:

محققان تاکید می کنند زمانی که تعداد وسایل نقلیه خودران از 30 درصد عبور کند، پیشرفت ها بیشتر قابل توجه خواهد بود. وجود 70 درصد خودروهای خودران در تردد باعث می شود حالت فاز سفید تمام اتوماتیک در تقاطع اجرا شود.

ما هنوز فناوری لازم برای اجرای چنین ایده ای را نداریم. اگرچه ما همیشه در حال بهبود فناوری های خود هستیم. مطالعه اخیر بر اساس تحقیقات انجام شده توسط همین گروه از محققان در سال 2020 است. در مطالعه قبلی، جریان ترافیک توسط یک کامپیوتر مرکزی متصل به تقاطع کنترل می شد. در مدل جدید، محاسبات مورد نیاز را می توان با استفاده از خود خودروهای خودران مدیریت کرد.

لازم به ذکر است که ارتقاء هر تقاطع برای استفاده از این سیستم پیشنهادی مستلزم زمان و هزینه کافی است. اما محققان معتقدند که جنبه های خاصی از ایده فاز سفید را می توان با هزینه و زمان کمتری اجرا کرد. اجرای آزمایشی این طرح در برخی حوزه های خاص می تواند گام رو به جلو بعدی در این زمینه باشد. حاج بابایی می افزاید:

این مطالعه در مجله IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems منتشر شده است.