پاسخ جالب ChatGPT درباره قدرت خرید آیفون در ایران


سپس از ChatGPT در مورد میانگین درآمد ایرانی ها به دلار پرسیدیم که طبق آمار تا سال 2021 میانگین درآمد مردم کشورمان بین 150 تا 200 دلار در ماه یا 1800 تا 2400 دلار در سال خواهد بود. سپس از این هوش مصنوعی در مورد توانایی خرید آیفون 1000 دلاری در ایران پرسیدیم و با توجه به میزان درآمد، هر فرد باید 4-5 ماه از درآمد خود را برای خرید یک آیفون 1000 دلاری پس انداز کند.