هیات مدیره اتحادیه مشاغل مجازی برکنار شد


پهید از عزل اعضای هیات مدیره اتحادیه سراسری کسب و کارهای مجازی و تعیین هیات مدیره جدید تا انتخاب هیات مدیره جدید توسط هیات عالی نظارت خبر داد. آرمان صفایی نیز رئیس هیئت مدیره جدید اتحادیه است.

انتخابات اتحادیه کسب و کارهای مجازی بارها به تعویق افتاده و اعضای اکوسیستم از شرایط نامساعد آن گفتند و به دنبال برگزاری هر چه سریعتر انتخابات بودند. دو هفته پیش هیات عالی نظارت با تفکیک این اتحادیه موافقت کرد و باعث شد دوباره انتخابات این اتحادیه به تاخیر بیفتد. انتخاباتی که از سال 1400 به تعویق افتاد حالا اتفاق دیگری در اتحادیه افتاده است که هیات عالی نظارت و اتاق اصناف در آن نقش دارند. اتفاقی که پس از جدایی اتحادیه رخ داد، قابل انتظار بود.

هیأت عالی نظارت در مصوبه 127 اعلام کرد که اعضایی که متهم و از خود دفاع کرده اند عزل می شوند که به امضای 9 نفر از اعضای حاضر در جلسه رسید. در صورتجلسه این جلسه آمده است که پس از انفکاک اتحادیه، تعدادی از اعضای واجد شرایط اتحادیه برای مدیریت اتحادیه تا برگزاری انتخابات منصوب می شوند.

مردادماه سال جاری پس از استعفای حمید محمدی، فرشاد وکیل زاده رئیس اتحادیه شد و مدتی بعد میلاد منشی پور و حمیدرضا مهردان مهر نیز از هیئت مدیره استعفا دادند. از آن زمان اختلافات داخلی اتحادیه بیشتر نمایان شد و نامه ای نوشته شد که در آن اعضای اتحادیه خواستار برگزاری هر چه سریعتر انتخابات بودند. اما تفکیک اتحادیه به دو بخش «توزیع» و «خدمت» فرصتی برای انتخابات باقی نگذاشت تا از این پس انتخابات در دو بخش برگزار شود.

آرمان صفایی که به عنوان رئیس هیئت مدیره منصوب شده است، یکی از بنیانگذاران تریبون، پلتفرم رپورتاژ آگهی است که به مدت سه سال فعالیت خود را آغاز کرده است.