نهنگ های قاتل به یکدیگر یاد داده اند که چگونه قایق ها را غرق کنند


دانشمندان فکر می کنند که یک ارکا که در اثر برخورد قایق زخمی شده است شروع به حمله به قایق می کند و این رفتار از طریق یادگیری اجتماعی در بین جمعیت اورکا گسترش می یابد.

طبق گزارش Live Science، سه اورکا (Orcinus orca) که به نهنگ های قاتل نیز معروف است، در شب 4 مه در تنگه جبل الطارق در سواحل اسپانیا به یک قایق بادبانی برخورد کرد و سکان آن را سوراخ کرد. کاپیتان ورنر شوفلبرگر گفت: “آنها دو اورکا کوچکتر و یک اورکا بزرگتر بودند.” اورکاهای کوچکتر سکان قایق را تکان می دادند، در حالی که اورکا بزرگ با تمام قدرت از پهلو به آن کوبید.

شوفلبرگر گفت که اورکاهای کوچک‌تر از اورکا بزرگ‌تر تقلید می‌کنند: “دو اورکای کوچک‌تر طرز کار اورکا بزرگ را دیدند و از او تقلید کردند و خود را به قایق کوبیدند.” گارد ساحلی اسپانیا خدمه را نجات داد و قایق را به بارباته برد، اما در نزدیکی بندر غرق شد.

دو روز قبل، یک گروه 6 اورکا به قایق تفریحی دیگری که در تنگه در حال حرکت بود حمله کردند. به گفته گرگ بلکبرن، که در قایق بود، به نظر می رسید که اورکا مادر به بچه های خود آموزش می دهد که چگونه سکان را هدف قرار دهند. او گفت: قطعاً نوعی تمرین در جریان بود.

بر اساس مطالعه‌ای که در ژوئن ۲۰۲۲ در مجله Marine Mammal Science منتشر شد، گزارش‌های مربوط به برخورد تهاجمی اورکاها در سواحل ایبری در ماه می ۲۰۲۰ آغاز شد و روند آنها به تدریج افزایش یافت.

به نظر می رسد اکثر حملات به قایق های بادبانی از یک الگوی واضح پیروی می کنند، به طوری که اورکاها از عقب نزدیک می شوند و به سکان برخورد می کنند، سپس با توقف قایق متوقف می شوند. آلفردو لوپز فرناندز، زیست‌شناس دانشگاه آویرو در پرتغال و یکی از نویسندگان مقاله، می‌گوید: «گزارش‌های این تعاملات از سال 2020 در مکان‌هایی که اورکاها در گالیسیا یا در تنگه یافت می‌شوند، ثابت بوده است.

لوپز فرناندز در ایمیلی به LiveScience گفت: «بیشتر برخوردها بی ضرر بوده است. در بیش از 500 رویداد تعاملی ثبت شده از سال 2020، تنها سه مورد قایق غرق شده بوده است. ما تخمین می زنیم که نهنگ های قاتل از هر صد کشتی تنها با یک کشتی برخورد می کنند.

لوپز فرناندز گفت افزایش حملات به قایق ها پدیده جدیدی نیست. محققان فکر می کنند که این رویداد آسیب زا ممکن است باعث شده باشد که یک اورکا رفتار خود را تغییر دهد و بقیه جمعیت یاد بگیرند که از آن تقلید کنند. لوپز فرناندز گفت: “اورکاها این کار را عمدا انجام می دهند.” البته منشأ یا انگیزه این رفتار را نمی دانیم، اما هر روز فرضیه رفتار تدافعی به دلیل آسیب دیدگی قوت می گیرد.»

کارشناسان معتقدند اورکا ماده که وایت گلدیس نام دارد بر اثر تصادفی مانند برخورد با قایق یا گرفتار شدن در تله ماهیگیری مجروح شده و این رفتار را آغاز کرده است.

طبق یک مطالعه در سال 2022، اورکاها موجوداتی اجتماعی هستند که به راحتی می توانند رفتار دیگران را یاد بگیرند و تقلید کنند. در بیشتر موارد گزارش شده، اورکاها برای سکان قایق خط خطی درست می کنند و آن را گاز می گیرند، خم می کنند یا می شکنند. لوپز فرناندز گفت: «تعبیر ما این نیست که اورکاها به کوچک‌ترها آموزش می‌دادند. اگرچه این رفتار به صورت عمودی و فقط در مسیر تقلید به اعضای جوانتر سرایت می کند و سپس به صورت افقی در بین آنها سرایت می کند. چون آن را در زندگی خود مهم می دانند».

لوپز فرناندز افزود: “علیرغم خطری که در نتیجه برخورد قایق با آنها روبرو هستند، به نظر می رسد اورکاها این رفتار را مفید می دانند.”