“نمایه خدمات” یک محصول جدید “دیوار” برای ارائه دهندگان خدمات است


پلتفرم دیوار به تازگی از قابلیت جدیدی به نام «پروفایل خدمات» رونمایی کرده است. این امکان برای افرادی که کسب و کارهای خدماتی دارند و بسته به تخصص خود از طریق سکوی دیواری خدمات خود را در اختیار کاربران این پلتفرم قرار می دهند، وجود دارد.

در واقع نمایه خدمات امکان جدیدی است که ارائه دهندگان خدمات می توانند مهارت های خود را در پروفایل منتشر شده به همکاران خود ارائه دهند. افرادی که کارشان مبتنی بر خدماتی است که ارائه می دهند می توانند از این فرصت برای معرفی و تبلیغ کار خود استفاده کنند.

کدام دسته از افراد توسط نمایه خدمات هدف قرار می گیرند؟

«پروفایل سرویس» همانطور که در بالا اشاره کردیم محصول جدیدی است که دیوار معرفی کرده است. هدف از ارائه این قابلیت ایجاد امکان جدیدی است که از طریق آن مشتری می تواند مستقیماً به متخصص خدمات متصل شود و سابقه فعالیت خود را مشاهده کند.

در این محصول جدید، ارائه دهندگان خدمات نمونه های ویدئویی، محدوده خدمات، ساعات کاری و هزینه هر سرویس را برای تبلیغ کار خود منتشر می کنند. از سوی دیگر، مشتریان این خدمات نیز از طریق فضای امن ایجاد شده، ارائه دهنده خدمات خود را انتخاب کرده و با بررسی پروفایل ها و مقایسه آن ها با یکدیگر، با وی ارتباط برقرار می کنند.

در واقع نمایه خدمات محصولی است که به مشتریان کمک می کند با اطمینان خاطر و با استفاده از یک محیط مناسب و امن با ارائه دهندگان خدمات مورد نیاز خود تعامل داشته باشند.