نامشخص بودن زمان برگزاری بیست و ششمین دوره نمایشگاه الکامپ


لغو بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی الکترونیک، رایانه و تجارت الکترونیک (الکامپ) در اوایل آبان ماه 1401 باعث شد تا تشکل های صنفی رایانه ای استان تهران اسفند ماه را به عنوان زمان جایگزین برای برگزاری این رویداد انتخاب کنند، اما اکنون این روز است. شنیده ام که این زمان مشخص نیست و ممکن است به سال آینده موکول شود.

الکامپ 26 یک بار به دلیل شیوع کرونا و یک بار به دلیل مصادف شدن با ایام محرم لغو شد. انصراف تعدادی از شرکت ها و مخالفت پیمانکار برگزارکننده نمایشگاه با برگزاری این نمایشگاه در شرایط اجتماعی و همچنین در دورانی که محدودیت های اینترنتی وجود داشت، دلیل لغو الکامپ 26 برای سومین بار اعلام شد.

اکنون با وجود تداوم شرایط نامساعد و ناپایدار اینترنت، به نظر می رسد شرایط برگزاری این نمایشگاه با گذشته تفاوتی نداشته باشد. حسین اسلامی، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران نیز با اشاره به همین موضوع به هفته نامه کارنگ گفته است:

در حال حاضر تصویر روشنی از وضعیت نداریم و با توجه به ادامه محدودیت های اینترنتی، برگزاری نمایشگاه مورد نظر و توجه اعضا نیست. البته این را هم بگویم که مشکل تنها محدودیت ها نیست، بلکه مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی همگی دست به دست هم داده اند تا اعضا چندان علاقه ای به برگزاری الکامپ در سال 1401 نداشته باشند.

وی همچنین درباره علت اعلام تاریخ برگزاری نمایشگاه در اسفند ماه سال جاری گفت: زمانی که تاریخ برگزاری نمایشگاه الکامپ در آبان ماه لغو شد، بحث بر سر شرایط و به دلیل محدودیت های اینترنتی و مشکلات بود. که برای کسب و کارها به وجود آمده است و در این شرایط امکان برگزاری نمایشگاه تخصصی در حوزه IT وجود ندارد و بهتر است در زمان دیگری جایگزین آن شود.به همین دلیل شرکت نمایشگاه بین المللی برای جایگزینی برنامه ریزی کرده است. تاریخ امسال، و در نهایت، مارس تنها تاریخی بود که این زمان را برای الکامپ اعلام کرد.

اما برگزاری یا نشدن این نمایشگاه به نظر اعضای سازمان نصر در تهران بستگی دارد و اگرچه به گفته اسلامی اسفندماه زمان مناسبی برای برگزاری نمایشگاه نیست، اما در صورت موافقت اعضای کل با برگزاری نمایشگاه. در این تاریخ اردو برگزار خواهد شد. وی همچنین اعلام کرده است که اگر نظر اعضای سازمان صنفی بر عدم برگزاری نمایشگاه در سال جاری است، این سازمان عذرخواهی کرده و نمایشگاه را در سال آینده برگزار می کند.

لذا برگزاری بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک و یا لغو آن برای چهارمین بار منوط به نظر اعضای سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران است که این سازمان پیگیری خواهد کرد.