میلیاردر آمریکایی: صنعت کریپتو «قمار» است و باید ممنوع شود


مانگر می‌گوید که انگلستان در این 100 سال بیشترین کمک را به تمدن بشری کرد، زیرا رهبری قدرتمندی در هر دو دوره روشنگری و انقلاب صنعتی داشت و در نهایت کشور کوچکی به نام ایالات متحده ایجاد کرد.

محکومیت شدید مانگر از صنعت کریپتو چیز جدیدی نیست، زیرا او در گذشته چندین بار به این صنعت و بازیگران اصلی آن حمله کرده است.

به عنوان مثال، هنگامی که از او در مورد سقوط FTX در نوامبر 2022 سؤال شد، او به CNBC گفت که ارزهای دیجیتال “بسیار بد” و در معرض سوء استفاده و بهره برداری قرار دارند.

مانگر می گوید که ایالات متحده به ارزی که بتواند توسط جنایتکاران و آدم ربایان استفاده شود، نیاز ندارد. وی معتقد است برخی به جنبه اخلاقی بازارهای داغ توجه نمی کنند و برایشان مهم نیست که این بازارها تحت تاثیر قاچاق کودکان یا بیت کوین قرار بگیرد، به محض اینکه بازار رونق گرفت، می خواهند منافع خود را در این بازار جستجو کنند. آی تی.

نظر شما در مورد کاربران زومیت در مورد پیشنهاد ممنوعیت ارزهای دیجیتال در ایالات متحده چیست؟