مهندس اخراجی گوگل بار دیگر بر خودآگاهی هوش مصنوعی تاکید کرد


بلیک لمواینمهندس سابق گوگل که به دلیل این ادعا که هوش مصنوعی گوگل موسوم به LaMDA خودآگاه است از این شرکت اخراج شده بود، بار دیگر در مورد این موضوع اظهار نظر کرده است.

لیموئین او برای اولین بار در ژوئن سال گذشته در مصاحبه با واشنگتن پست ادعا کرد که هوش مصنوعی گوگل دارای احساسات و خودآگاه است. او پس از طرح ادعای خود چندین بار در مورد مکالمه خود به عنوان هوش مصنوعی اظهار نظر کرده است.

با توجه به سابقه لیموئین در صحبت با رسانه ها در مورد هوش مصنوعی خودآگاه، سخنان جدید او در این زمینه تعجب آور نیست. با این حال، او این بار تنها گوگل را مورد خطاب قرار نداد.

به گزارش Futurism، ​​یکی از کارمندان سابق گوگل در مقاله ای جدید درباره چت بات جدید بینگ مایکروسافت توضیحاتی ارائه کرده است. این هوش مصنوعی بر اساس ChatGPT کار می کند و تاکنون گزارش های متعددی در مورد پاسخ های عجیب و نامرتبط آن منتشر شده است. لیموئین پس از اطلاع از این گزارش ها، مجدداً نظرات خود را مطرح کرد.

لیموئین می گوید:

اگر بخواهیم منصفانه به موضوع نگاه کنیم، بحث جدید لیموئین نسبت به استدلال قبلی او ضعیف تر است. او اکنون ادعا می کند که توانایی هوش مصنوعی برای انحراف از فرآیندی که توسط آن آموزش داده شده است، دلیل کافی برای نتیجه گیری اینکه هوش مصنوعی خودآگاه و باهوش است، فراهم می کند.