مغز انسان حتی بعد از یک شب بی خوابی پیرتر به نظر می رسد


از مغز همه شرکت کنندگان بعد از هر شب تصویربرداری شد و محققان توانستند مغز آنها را قبل و بعد از کم خوابی و همچنین بعد از یک استراحت کامل شبانه مقایسه کنند.

محققان از الگوریتم یادگیری ماشینی به نام brainageR برای تخمین سن ظاهری مغز شرکت کنندگان استفاده کردند و این روش را بر روی داده های 3000 نفر آزمایش کردند. این الگوریتم که در دسترس عموم است، سن تقویمی مغز افراد را از طریق ام آر آی مغز آنها پیش بینی می کند و برای این کار، بافت و حجم مایعات مغزی سالم در سنین مختلف را مبنا قرار می دهد. آزمایش های قبلی محققان نشان می دهد که الگوریتم brainageR قادر است سن مغز را با خطای تقریبی 4 سال پیش بینی کند.

در یک مطالعه اخیر توسط محققان، الگوریتم brainageR نشان داد که سن گروهی که یک شب بی خوابی داشتند به طور متوسط ​​یک یا دو سال بزرگتر از پیش بینی اولیه بود. البته این تفاوت عددی پس از یک شب بهبودی و خواب کامل از بین رفت. پیش‌بینی سن گروه‌های با محرومیت نسبی و مزمن از خواب تفاوت معنی‌داری با گروه کنترل نداشت.

نتایج تحقیقات اخیر با تحقیقات قبلی در مورد تأثیر کم خوابی بر مغز مطابقت دارد. شواهد موجود نشان می دهد که تغییرات متعددی در مغز افرادی که کمبود خواب دارند رخ می دهد. از جمله تغییرات در توزیع مایع و حجم ماده خاکستری.

دکتر دیوید المانهورستنویسنده ارشد این مطالعه و استاد انستیتو علوم اعصاب و پزشکی در موسسه تحقیقاتی اولیچ آلمان در مصاحبه خود با لایو ساینس ضمن اشاره به تغییرات گسترده در مورفولوژی مغز پس از بی خوابی معتقد است که با این روش می توان سن مغز را تخمین زد. Elmenhorst نتایج این مطالعه را به عنوان تغییراتی در نظر گرفت که الگوریتم یادگیری ماشین به عنوان پیری تفسیر می کند. پیری واقعی نیست

به گفته کارول، این مطالعه اثرات فوق را فقط در گروه هایی که با کمبود خواب برنامه ریزی شده مواجه بودند، بررسی کرد. به همین دلیل، اظهار نظر در مورد تأثیر بی خوابی در زندگی واقعی دشوار است. او در بخشی از صحبت های خود می گوید که نمی توان در مورد اثرات طولانی مدت کمبود خواب مزمن اظهار نظر کرد. زیرا در این مطالعه، کم خوابی مزمن تنها به مدت پنج روز ادامه داشت.

Ellmanhorst با اشاره به اندازه کوچک این مطالعه تاکید می کند که حجم نمونه بزرگتر ممکن است اثرات کوچکتری مانند افزایش سن مغز را تا چند ماه برجسته کند. به گفته کارول، تحقیقات آینده احتمالاً شامل افراد مبتلا به بی خوابی مزمن خواهد بود. مانند افرادی که در مشاغل نوبتی کار می کنند.

جودیت کارول در ادامه با اشاره به اینکه بسیاری از افرادی که در طول شب بیدار بوده اند، روز بعد مشکل خواب دارند، تاکید می کند که بررسی دقیق این دسته از افراد می تواند ارزشمند و آموزنده باشد.