مغز انسان ترجیح عجیبی برای صداهایی که از سمت چپ شنیده می شود دارد


هنگامی که شرکت کنندگان در مطالعه به صداهای شاد انسان از هر سه جهت راست، چپ و مرکز گوش دادند، هر دو طرف قشر شنوایی آنها فعال شد. با این حال، صداهایی که فقط در سمت چپ شنیده می شد، پاسخ عصبی بسیار قوی تری را برانگیخت.

ساندرا دا کوستا، عصب شناس در Ecole Polytechnique Fédérale در لوزان، می گوید: «این اتفاق نمی افتاد وقتی صداهای مثبت از طرف مقابل یا سمت راست پخش می شد. علاوه بر این، آزمایش‌ها نشان داد که صداهایی با ظرفیت احساسی خنثی یا منفی، مانند صداهای مزخرف، فریادهای ترسناک یا صداهایی غیر از صدای انسان، چنین ارتباطی با سمت چپ ندارند.

جهت یک صدا می تواند به وضوح بر کیفیت صدا و حتی درک ما از آن تأثیر بگذارد. برای درک بهتر این موضوع، بهتر است به صدای حرکت آمبولانس به سمت شما و سپس دور شدن از شما فکر کنید.

مطالعات قبلی نشان داده‌اند که صداهای بلند اغلب ترسناک‌تر و تحریک‌کننده‌تر از صداهای ملایم هستند. شواهد نشان می‌دهد که وقتی صدایی از پشت سر می‌آید، فرد راحت‌تر برانگیخته می‌شود.

حساسیت شدید به صداهای خاصی که از جهات خاصی می آیند معنای تکاملی گسترده ای دارد. بدون شک، بقای انسان ها در هزاره های گذشته منوط به مشکوک بودن بیش از حد به صداهایی بوده است که مخفیانه از پشت سر به گوش می رسد. اما سوگیری چپ نسبت به احساسات در صدای انسان به راحتی قابل توضیح نیست.

بر اساس یافته های قبلی محققان، برخی از عملکردهای مغز بیشتر در سمت چپ و بالعکس است. اما در این مورد خاص، به نظر نمی رسد یافته های گذشته توضیح قانع کننده ای برای کشف اخیر ارائه دهد.

در آزمایش اخیر، نیمکره راست قشر شنوایی پاسخ قوی تری به صدای شاد انسان در ناحیه ای به نام L3 نشان داد. اما هر دو طرف مغز پس از گوش دادن به صداهای پخش شده در آزمایش فعال شدند.

استفانی کلارک، عصب شناس از این آزمایش می گوید: «در حال حاضر مشخص نیست که آیا ترجیح قشر شنوایی برای صداهای مثبت انسان از سمت چپ در طول رشد انسان ظاهر می شود یا یک ویژگی منحصر به فرد انسانی است. هنگامی که پاسخ را یافتیم، می‌توانیم پیش‌بینی کنیم که آیا این نیز به ترجیح استفاده از یک دست یا آرایش نامتقارن اندام‌های داخلی مربوط می‌شود.

مطالعه اخیر در Frontiers in Neuroscience منتشر شده است.