معاون سترا: اگر تریبون ها نظارت را بپذیرند ما هم حمایت می کنیم


چندی پیش ماجرای سریال سقوط از فیلمو با واکنش تند ساترا و صداوسیما مواجه شد. رئیس سازمان صدا و سیما در نامه ای به رئیس جمهور خواستار فیلتر شدن این بستر شد و ساترا نیز در اطلاعیه ای خواستار برخورد قانونی و برخورد قانونی با فیلمو شد.

از سوی دیگر، انجمن صنفی شرکت های نمایش فیلم آنلاین نیز نامه ای سرگشاده خطاب به پیمان جبلی نوشت و رویه صدا و سیما را تاسف بار دانست که حکایت از تعامل در حضور مسئولان دارد. اما در خفا محدودیت ها و تعطیلی ها را دنبال می کند.

در این میان خود ساترا نیز معتقد است که به دنبال محدودیت و تعطیلی نیست و قائم مقام این سازمان در گفت و گو با خبرنگار ایرنا بر نقش ساترا در تنظیم و حمایت از سکوهای تماشای خانگی تاکید کرد و گفت: در مقاطع مختلف به تریبون ها محتوای تولید صدا و سیما و مجوز داده می شود که می تواند کمک رسانه ملی باشد و ما در این زمینه مشکلی نداریم، مسائل جزئی که پیش می آید با تعامل و درایت و اجرای صحیح قوانین حل می شود.

به گفته وی، تصمیماتی که درباره مجوز و رصد محتوای فضای مجازی در بسترهای نمایش خانگی گرفته شد، سه چهار سال پیش بود: «این یکی از مأموریت ها و وظایف انحصاری صدا و سیما است که توسط سازمانی به نام سترا ایجاد شده است. “

قائم نسب با تاکید بر اینکه هیچکس نمی تواند بگوید سکوها محدود نمی شوند، تاکید کرد: تا زمانی که در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه کشور حرکت کنند و بر این اساس نظارت نهادهای بالادستی را بپذیرند، هرگز نخواهند بود. نه تنها بسته شود، بلکه به این پلتفرم ها کمک و پشتیبانی می شود.”

به گفته وی، اگر هر تریبونی بخواهد به تخلف خود ادامه دهد، طبق قوانین با آن برخورد می شود: «اساس ساترا و رسانه ملی محدود کردن یا تعطیلی پاتلفرمی نیست؛ مگر اینکه آن تریبون همکاری نکند و نکند. در چارچوب قوانین و مقررات مصوب و اسناد بالادستی عمل کنیم، باید بپذیریم که همه کسانی که در کشور فعالیت می کنند باید در همین چارچوب باشند و این مورد قبول است و فرقی بین بسترها نیست».

نهادهای بالادستی Satra و Sedavasima هستند. اما بسیاری معتقدند که وجود سترا از نظر حقوقی یک سوال و ابهام است. این در حالی است که یازدهم بهمن ماه خبر توافق ساترا و دادستان کل کشور در جام جم منتشر شد که بر اساس آن هیچ اثری بدون مجوز از ساترا روی پلتفرم های نمایش خانگی پخش نشود.

همچنین دادستانی تاکید کرده است که با ضوابط و ضوابط ابلاغی از سوی دفتر حقوقی ریاست جمهوری، ساترا از اختیارات لازم برای صدور مجوز برای تریبون ها و تولید و انتشار سریال های خانگی برخوردار است. در واقع صدا و سیما است که خودش به عنوان تولیدکننده محتوا و ذی نفع از طریق ساترا برای بقیه بازیگران عرصه نمایش خانگی قانون می گذارد.