مدیر عامل دیوار به حبس احضار شد


وی در این باره در صفحه توئیتر خود نوشت: ظاهراً این پرونده تبدیل به شمشیر داموکلس شده است. سه سال است که گاهی اوقات شل و گاهی سفت هستند. چهارم بهمن شعبه دیگری مرا برای بازداشت احضار کرد به امید تمام شدن می روم».

آذرماه سال گذشته خبر حبس قطعی ارمندهی منتشر شد. روابط عمومی دیوار در اطلاعیه ای اعلام کرد که علیرغم پیگیری های متعدد حقوقی و قانونی، حکم حبس وی در دادگاه تجدیدنظر تایید شد.

از آن زمان اعتراضاتی نسبت به این حکم مطرح شد و سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران در اطلاعیه ای اعلام کرد که اجرای این حکم موجب مخدوش شدن رابطه کارآفرینان و قوه قضائیه می شود.

رئیس قوه قضائیه در پایان دستور بررسی مجدد تصمیم مدیرعامل دیوار برای جلوگیری از ناامن شدن فضا برای کسب و کارهای اینترنتی را صادر کرد و مدیر وقت روابط عمومی وزارت ارتباطات در توئیتی اعلام کرد: وزیر ارتباطات پیگیر این موضوع است و خواستار بررسی مجدد آن شد.

با احضار ارمندهی به نظر می رسد رسیدگی مجدد صورت نگرفته و امکان اجرای حکم سه ماه و یک روز حبس وی افزایش یافته است.

عنوان اتهامی که به مدیرعامل دیور وارد شده، «تأمین اسباب فساد و فحشا از طریق جذب زنان تن فروش» بوده است. در بیانیه ای سال گذشته، Dewar توضیح داد که تبلیغات مورد بحث محتوای غیرقانونی ندارد و این محکومیت صرفاً بر اساس اقدامات انجام شده توسط اشخاص ثالث خارج از پلتفرم است.

همچنین تاکید شده است که دیوار امکان بررسی انگیزه، نیت سوء و سابقه احتمالی میلیون‌ها کاربر خود را ندارد و باید بین مسئولیت پلتفرم و کاربر تبلیغ‌کننده تفاوت قائل شد.