مخابرات تمام خطوط تلفن شورای رقابت را قطع کرد


درگیری های اخیر شورای رقابت و شرکت مخابرات ایران به پایان رسید تعرفه تلفن ثابت از شهریور و مهر امسال آغاز شده و اکنون به اقدامات سرسختانه ای منجر شده است. روابط عمومی مرکز ملی رقابت امروز سی ام آبان اعلام کرد که مخابرات تمامی خطوط ارتباطی شورا و مرکز ملی رقابت را به دلیل اصرار شورای رقابت بر احقاق حق مردم در مقابل غیرقانونی ها قطع کرده است. افزایش تعرفه تلفن ثابت

اواسط مردادماه امسال طرح افزایش تعرفه تلفن ثابت به تصویب رسید و قرار بود این افزایش از شهریورماه در قبوض مشترکان تلفن ثابت اعمال شود. بر اساس این مصوبه و جدول ارائه شده از سوی ستاد تنظیم بازار، مشترکان تلفن ثابت در تهران باید 20 هزار تومان و در سایر مراکز استان ها 15 هزار تومان و در شهرستان ها 10 هزار تومان برای نگهداری خطوط پرداخت کنند.

این مصوبه با مخالفت شورای رقابت مواجه شد و روز دوازدهم مهرماه با دستور این شورا افزایش قیمت خدمات تلفن ثابت متوقف شد. شورای رقابت در مخالفت با این طرح اعلام کرده بود که هرگونه افزایش قیمت خدمات تلفن ثابت تا زمان تامین قیمت دقیق این گوشی ها متوقف شود. از همان زمان بود که اختلافات شورا و شرکت مخابرات ایران آغاز شد.

هفدهم آبان ماه، شورای رقابت در جلسه ای به موضوع درج مبالغ اضافی در قبوض تلفن ثابت و وصول آن از مشترکان پرداخت و شرکت مخابرات را به ارتکاب اقدامات ضدرقابتی محکوم کرد و از قوه قضائیه و سازمان بازرسی کل کشور درخواست کرد. اجرای این تصمیم غیرقانونی را متوقف کنید. این کشور درخواست دادرسی کرد.

البته بحث افزایش تعرفه خطوط تلفن ثابت تنها مصداق انحصار این شرکت نیست و همین موضوع باعث شده است که بسیاری از افراد مخابرات را شرکتی بدانند که پاسخگوی خدماتش به هیچکس نیست. به همین دلیل است که از هفدهم آبان ماه و پس از درخواست شورای رقابت برای ورود قوه قضائیه و سازمان بازرسی کل کشور، تاکنون هیچ برخوردی با رویه ضدرقابتی و انحصاری دستگاه قضایی صورت نگرفته است. شرکت مخابرات