محققان تاثیر کافئین بر کاهش وزن و خطر ابتلا به دیابت را تایید کرده اند


در این مطالعه از رویکردی به نام تصادفی سازی مندلی برای تعیین روابط علّی احتمالی بین متغیرهایی مانند دیابت و شاخص توده بدنی و سبک زندگی استفاده شد. نتایج این مطالعات وجود رابطه معنادار بین سطح کافئین و شاخص توده بدنی و خطر ابتلا به دیابت نوع 2 را تایید کرد. این در حالی بود که بین میزان کافئین خون و بیماری های قلبی عروقی مانند فیبریلاسیون دهلیزی و نارسایی قلبی و سکته ارتباطی وجود نداشت.

مطالعات قبلی وجود رابطه بین افزایش متوسط ​​و نسبی مصرف کافئین و بهبود سلامت قلب و کاهش شاخص توده بدن را ثابت کرده است. مطالعه اخیر همچنین جزئیات بیشتری را به دانش قبلی ما در مورد اثرات قهوه بر بدن اضافه می کند.

نکته بسیار مهمی که در این زمینه باید به آن توجه کرد این است که اثرات کافئین بر بدن تنها شامل موارد مثبت نمی شود و در هنگام مصرف این نوشیدنی باید مضرات آن را نیز به دقت ارزیابی کرد. البته مطالعه اخیر محققان گام بزرگی در ارزیابی میزان ایده آل مصرف قهوه برداشته است.

به گفته محققان، مطالعات کوچک و کوتاه مدت آنها نشان می دهد که مصرف کافئین منجر به کاهش وزن و توده چربی می شود. اما اثرات دراز مدت این کار هنوز برای آنها ناشناخته است. به گفته این تیم، ارتباط کشف شده می تواند به دلیل روش کافئین برای افزایش تولید گرمای بدن و اکسیداسیون چربی (تبدیل چربی به انرژی) باشد که هر دو نقش بسیار مهمی در متابولیسم کلی دارند.

علیرغم یافته های اخیر، تحقیقات بیشتری برای تایید این رابطه علت و معلولی باید انجام شود. یک مطالعه اخیر بر روی یک نمونه بزرگ انجام شد. اما تصادفی سازی مندلی خطاناپذیر نیست و ممکن است عوامل دیگری نیز در این زمینه مؤثر باشند که در این تحقیق به آنها توجه نشده است. محققان حاضر در این پژوهش در بخشی از مقاله خود می نویسند:

این تحقیق در مجله منتشر شده در BMJ Medicine.