مجموعه ای از تصاویر چشم نواز از اسکیت بازان روی یخ در کنار آسیاب های بادی


آلبرت دروس این سریال در یک هفته بسیار سرد در ماه دسامبر فیلمبرداری شد. تغییرات آب و هوایی باعث شده است که روزهای گرمتر و یخبندان در زمستان کمتر شود.

نتیجه عکس های هنرمند معروف ما مثل همیشه مسحور کننده است. تصاویری که شامل زیبایی و جذابیت این فصل سرد به یکباره می شود. ظاهری نادر از آنجایی که زمین به اندازه کافی برای اسکیت روی یخ یخ زده است. برج های آسیاب غول پیکر در برابر آسمان نرم نارنجی و آب نباتی مردم را بسیار کوچکتر نشان می دهد.

تصاویر درس به ما نشان می دهد که چگونه زمین این فرصت را به ما می دهد تا مکانی را که در آن زندگی می کنیم به گونه ای متفاوت تجربه کنیم.