مجازات های سنگین لایحه دولت در مورد حجاب


رئیس جمهور در 10 اردیبهشت در نامه ای به رئیس شورای اسلامی لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب را ارائه کرد.

رئیس جمهور در نامه ای که به همراه این لایحه به رئیس مجلس ارسال کرده است، «رعایت هنجارهای اجتماعی»، «حفظ سلامت جامعه» و «حفظ حرمت و امنیت مردم به ویژه زنان» را مورد تاکید قرار داده است. نقش زنان در تحکیم خانواده انجام داده است. همانطور که کمیسیون فرهنگی مجلس در نظر داشت، این لایحه خط تلفن و اینترنت زنان بی حجاب را مسدود نمی کند، اما علاوه بر جرایم نقدی، محرومیت از حقوق شهروندی برای زنان بی حجاب و مردم نیز دیده شده است. که علیه حجاب تبلیغ می کنند.

در ماده یک این لایحه، مأموران فرماندهی نیروی انتظامی موظفند برای افرادی که در معابر عمومی یا اماکن عمومی یا فضای مجازی «اقدام به نقض هنجارهای اجتماعی از جمله رفع حجاب می کنند» پیامک هشدار دهند. بر اساس ادعای این لایحه، این پیامک از طریق فناوری های نوین و سامانه های هوشمند انجام می شود.

همچنین در صورت تکرار این اقدام از سوی فرجا معادل یک ششم حداکثر جریمه نقدی پایه هشتم و برای بار سوم معادل یک سوم حداکثر جریمه نقدی پایه هشتم محکوم خواهند شد. . برای تکرار در نوبت چهارم و بیشتر، علاوه بر جزای نقدی نصف جزای نقدی پایه هشتم، زنان نیز به مراجع قضایی و جزای نقدی درجه هفت معرفی خواهند شد.

در بند ب که به «برهنه شدن بدن یا پوشیدن لباس های نازک یا تنگ» می پردازد، علاوه بر اماکن عمومی و عمومی، فضای مجازی نیز در نظر گرفته شده است. جزای نقدی مندرج در این بند مطابق بند الف معادل حداکثر مجازات نقدی درجه هفت خواهد بود و تکرار اقدام مذکور علاوه بر جریمه موجب ارائه حداکثر مجازات نقدی به مراجع قضایی خواهد شد. و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش.

همچنین «برهنگی کامل بدن یا لباسی که از نظر عرفانی برهنگی کامل تلقی می شود» در اماکن عمومی، عمومی و فضای مجازی موجب حداکثر جریمه نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش می شود.

همچنین در این لایحه برای خودروهایی که رانندگان یا سرنشینان آنها این رفتارها را انجام می دهند جریمه های سنگینی در تبصره در نظر گرفته شده است. علاوه بر جرایم و مجازات های این ماده، پس از اخطار توقیف تا دو نوبت، در نوبت سوم به مدت هفت روز از تردد وسیله نقلیه ممنوع و به ازای هر روز یک میلیون تومان جریمه نقدی و یک میلیون تومان جریمه خواهد شد. شب محکومیت بار چهارم به بعد جریمه و توقیف وسیله نقلیه به مدت ده روز است و هرگونه نقل و انتقال خودرو منوط به پرداخت این جریمه می باشد.

جریمه در انتظار حمل و نقل عمومی

حمل و نقل عمومی شامل مجازات های لایحه عفاف و حجاب نیز می شود. متصدیان حمل و نقل عمومی موظفند بر اجرای این دستورات نظارت داشته و در صورت تخلف علاوه بر جریمه از کلیه امتیازات تخفیف و معافیت های اعطایی اعم از معافیت مالیاتی و تعرفه های دولتی در ارائه خدمات عمومی محروم خواهند شد.

در صورتی که مرتکب ظرف یک ماه پس از ابلاغ، جریمه را پرداخت نکند، بانک مرکزی جریمه را از حساب بانکی شخص دریافت می کند. در صورت عدم امکان وصول جریمه، کلیه بانک ها و موسسات اعتباری از ارائه خدمات بانکی و اعتباری مانند صدور یا تمدید کارت بانکی تا زمان پرداخت جریمه منع می شوند.

جریمه ها و تذکرات از طریق پیامک و سامانه ای که قرار است توسط فرجا ایجاد شود برای افراد ارسال می شود. در تبصره 4 شرایط اعتراض به محکومیت ها آمده است و بر این اساس فرد می تواند ظرف مدت ده روز از تاریخ دریافت پیامک یا ابلاغ جریمه اعتراض خود را ثبت کند تا در هیأت ها قابل استماع باشد. یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه، نماینده وزارت کشور و فرجا.

موضوع ماده 1 در صورتی که موضوع ماده (29) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه توسط کارکنان موسسات دولتی و غیردولتی انجام شود واحدهای نظارتی مانند حراست و بازرسی به آنها کنترل و تذکر خواهند داد. مجازات این افراد در صورت تکرار، کسر یک پنجم حقوق و مزایای آنها از یک تا سه ماه و در مرتبه سوم کسر یک سوم از حقوق و مزایای آنها به مدت دو تا شش ماه است. و لغو کلیه امتیازات، تخفیف ها و معافیت های اعطایی از جمله سهمیه ها. است. در مرتبه چهارم انفصال یا انفصال از خدمت به مدت دو تا شش ماه و ارجاع به مرجع قضایی جهت تعقیب کیفری در انتظار خواهد بود.

کاربران دستگاه ها برای استفاده از خدمات اداری باید مفاد این ماده را رعایت کنند.

ماده 3 در خصوص مالکان، متصدیان و مدیران اماکن عمومی و اماکنی مانند اماکن تفریحی ورزشی و فرهنگی می گوید در صورت ارتکاب رفتار ماده 1 علاوه بر جرایم و مجازات در مرحله اول به آنها اخطار خواهد شد. تعطيلي در نوبت دوم تا يك هفته و در نوبت سوم تا دو هفته توسط ضابطان فرج تعطيل مي شود. همچنین از کلیه امتیازات تخفیف و معافیت های اعطایی اعم از معافیت مالیاتی و تعرفه های دولتی در ارائه خدمات عمومی تا یک سال محروم می شوند.

در ماده 3 این لایحه همچنین تاکید شده است که در صورت تبدیل شدن این واحدها به محل تجمع افراد بی حجاب یا سایر اعمال خلاف شرع، فرجا می تواند پروانه یا پروانه آنها را باطل و برای تعزیر درجه چهار به مراجع قضایی ارجاع دهد و مانع شود. آنها از دریافت مجوز. یا مجوز مربوط به فعالیت قبلی رد شود.

جریمه افراد مشهور و با نفوذ، ممنوعیت فعالیت در فضای مجازی

بر اساس ماده ۴، افراد مشهور و صاحب نفوذ اجتماعی که رفتارهای این قانون را انجام می‌دهند، علاوه بر جریمه‌های ماده ۱ و لغو امتیازات، تخفیف‌ها و معافیت‌ها، توسط مقام قضایی از فعالیت و فعالیت حرفه‌ای در فضای مجازی به مدت سه ماه تا یک سال. محروم می شوند در صورت تکرار مجازات درجه شش در انتظار آنها خواهد بود.

در ماده 5 این قانون آمده است: «اشخاصی که به طور سازماندهی شده یا با تبانی نهادهای اطلاعاتی و امنیتی بیگانگان مرتکب رفتارهای موضوع این قانون شوند، در صورتی که مشمول مجازات شدیدتری نباشند، در اولی. محل، علاوه بر ممنوعیت خروج از کشور به مدت دو سال و با توجه به «جرم ارتکابی و شرایط و وضعیت مرتکب به یک یا دو مورد از مجازات‌های موضوع ماده (۲۳) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود. حبس درجه پنج».

ماده 6 که قبلا گزارش شده بود به تبلیغ علیه حجاب در فضای مجازی اختصاص دارد. بر این اساس فرجا در وهله اول علاوه بر حذف صفحه یا صفحات مجازی یا پایگاه اطلاع رسانی به آنها هشدار می دهد. در مرتبه دوم علاوه بر این، سه تا شش ماه از هرگونه فعالیت در فضای مجازی محروم و حداکثر به پنج درجه جریمه نقدی محکوم خواهند شد. در مرتبه سوم به مراجع قضایی معرفی و به مجازات هایی از قبیل حبس یا جزای نقدی درجه شش و محرومیت از فعالیت در فضای مجازی از یک تا دو سال محکوم می شوند. همچنین در صورت عدم امکان ممنوعیت کار در فضای مجازی، جریمه وی یک درجه افزایش می یابد.

ابهام در مجازات توهین، تهدید و تعرض از طرف فرماندهان به طرق خوب و بد.

بر اساس ماده 7، اعتراض به پوشش زنان محجبه یا توهین به حجاب آنان در فضای حقیقی یا مجازی، علاوه بر مجازات مقرر در ماده (619) قانون مجازات اسلامی، به جزای نقدی درجه پنج و مجازات محکوم می‌شود. یک یا دو مورد از مجازاتهای موضوع ماده (23) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به مجازات جرم و خصوصیات مرتکب محکوم خواهد شد.

در اصل هشتم قانون اساسی آمده است: «هیچکس حق ندارد تحت عنوان امر به معروف یا نهی از منکر مرتکب اعمال مجرمانه از قبیل توهین، تهمت، تهدید یا تعرض به زنانی که حجاب اسلامی را رعایت نکرده اند یا تجاوز به حریم خصوصی آنان باشد. اموال خصوصی و در صورت ارتکاب مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می شود که البته همانطور که در بندهای قبل به صراحت بیان شد در مورد این مجازات توضیحی داده نشده است.

این قانون چگونه اجرا می شود؟

آیین نامه اجرایی این قانون که شامل نحوه ارسال اخطاریه و اخطاریه توقیف الکترونیکی، دسترسی مردم به سامانه توقیف حساب بانکی، اعتراض به جرایم پلیس، گزارش مردمی، نظارت دادستانی، سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون است. با همکاری وزارت دادگستری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و فرجا آماده خواهد شد.

منابع ناشی از اجرای این قانون و جرایم نقدی جهت رفع آسیب های اجتماعی و تجهیزات و سامانه های مربوط به خزانه داری کل کشور واریز می شود.

بحث طرح صیانت از عفاف و حجاب از روزهای پایانی اسفندماه سال گذشته در مجلس مطرح شد و در همان زمان پس از واکنش ها، هیات دولت اعلام کرد تا دولت به این موضوع ورود نمی کند. خود لایحه مورد نظر را ارائه می دهد. حال باید دید موضع مجلس در قبال مجازات های این لایحه چگونه خواهد بود.