متخصص هوش مصنوعی: ChatGPT بسیار احمقانه تر از آن چیزی است که مردم فکر می کنند


رادنی بروکسمحقق رباتیک و کارشناس هوش مصنوعی می‌گوید: «ما از مدل‌های بزرگ زبان OpenAI که چت ربات ChatGPT بر روی آن ساخته شده است، استفاده کرده‌ایم.

بروکس در مصاحبه ای با IEEE Spectrum، او استدلال می کند که ابزارهای هوش مصنوعی بسیار احمقانه تر از آن چیزی هستند که ما فکر می کنیم. البته این بدان معنا نیست که توانایی های فناوری مذکور را برای رقابت با انسان در انجام برخی کارها دور از ذهن در نظر بگیریم.

به طور خلاصه بروکس این سوال مطرح می شود: آیا هوش مصنوعی به شکلی از هوش عمومی مصنوعی (AGI) تبدیل می شود؟ آیا می تواند به سطح فکری مشابه انسان برسد و مانند آن عمل کند؟

آینده پژوهی می نویسد، نظر می دهد بروکس این یادآور محدودیت‌های فعلی هوش مصنوعی است و نشان می‌دهد که ترکیب خروجی این ابزارها چقدر آسان است. به گفته این متخصص هوش مصنوعی، چت ربات هایی مانند ChatGPT به نوعی طراحی شده اند که شبیه انسان باشند.

بروکس به IEEE Spectrum گفت: “با مشاهده آنچه که انسان ها قادر به انجام آن هستند، می بینیم که آنها چه کارهای دیگری می توانند انجام دهند، و بنابراین می توانیم به سرعت در مورد آن قضاوت کنیم، اما تعمیم عملکرد به شایستگی در مورد سیستم های هوش مصنوعی اعمال نمی شود.”

به عبارت دیگر، اگرچه به نظر می‌رسد مدل‌های زبان بزرگ کنونی قادر به استنتاج منطقی از معنا هستند، اما اینطور نیست.

بروکس او می گوید: «عملکرد هوش مصنوعی در ارائه لحن طبیعی بیان و تفاوت در پاسخ ها بسیار خوب است. این محقق می گوید که هنگام آزمایش مدل های زبان بزرگ برای کمک به کدگذاری مخفی با مشکلات بیشتری مواجه شده است.

به طور خلاصه بروکس اعتقاد بر این است که هوش مصنوعی می تواند در آینده به سطح بسیار چشمگیری از عملکرد برسد، اما ما به AGI نخواهیم رسید.

با توجه به خطرات ناشی از سیستم های هوش مصنوعی جایگزین انسان، شاید این رویکرد بروکس برای آینده بسیاری از مشاغل بهتر خواهد بود.