مایکروسافت برای کسب درآمد میلیاردها دلاری از بازار جستجو، نیازی به استفاده از گوگل ندارد


در تماس اخیر مایکروسافت با سرمایه گذاران، در مورد فرصت های تجاری ایجاد شده توسط Bing و Edge جدید صحبت کرد که هر دو از هوش مصنوعی پشتیبانی می کنند. این ارائه شامل پیش بینی ها و اظهارات آینده نگر معاون اجرایی شرکت مذکور می باشد. امی هود و مدیر مالی، فیل اوکاندن و معاون روابط سرمایه گذاری برت اورسون بود. آنها فرصت رشد بینگ را نشان دادند که تا حدی به اندازه صنعت جستجو اشاره دارد. اوکندن گفت:

طبق آمار Statcounter، سهم بینگ در بازار جستجو تنها 3 درصد است و گوگل با سهم 93 درصدی بر این بازار تسلط دارد. بسیار بعید است که بینگ شکاف فعلی 89% را ببندد. اما نیازی به تمرکز روی چنین هدفی نیست. اگر غول فناوری مستقر در ردموند بتواند تنها چند درصد از سهم فعلی گوگل را تصاحب کند، سالانه میلیاردها دلار درآمد خواهد داشت.

بر اساس بازخوردهای بسیار مثبتی که در هفته اول پس از معرفی موتور جستجوی جدید بینگ مشاهده شد، این امکان وجود دارد که مایکروسافت بتواند هم از نظر سهم بازار و هم در درآمد به سود قابل توجهی دست یابد.

تامین مالی هزینه های ارائه خدمات هوش مصنوعی