مایکروسافت اج به زودی لیستی از صفحات وب ارسال شده به دستگاه های دیگر را نمایش می دهد


خبر نگهداری لیستی از صفحات وب ارسال شده به دستگاه های دیگر در Edge اولین بار توسط یکی از کاربران Reddit به نام Leopeva64-2 گزارش شد. افشاگر معتقد است که مایکروسافت باید بخش دیگری را به تاریخچه مرور اضافه کند که همچنین صفحات وب را که Edge از دستگاه های دیگر دریافت کرده است نشان دهد. در حال حاضر، به نظر می رسد تمرکز اصلی غول فناوری مستقر در ردموند اضافه کردن قابلیت ثبت تمام صفحات وب ارسال شده از Edge به دستگاه های دیگر در یک بازه زمانی خاص است.

هنوز مشخص نیست که آیا کاربران می توانند لیست صفحات وب ارسال شده به دستگاه های دیگر را از طریق مرورگر Edge باز کنند یا خیر.