ماهواره آیت با هدف پیش بینی زلزله ساخته شده است


حسن زمانیان رئیس سازمان تحقیقات علمی و صنعتی ایران از ساخت ماهواره آیت خبر داد و گفت: در حال ساخت ماهواره آیت هستیم که هدف از ساخت آن پیش بینی زلزله است. به گفته زمانیان، قرارداد همکاری برای ساخت این ماهواره که با هدف پیش بینی زلزله و برآورد خسارت طراحی شده است، بین سازمان تحقیقات علمی و صنعتی ایران و پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی منعقد شده است.

به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان، رئیس سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران در نشست مدیران حقوقی دانشگاه ها، آموزش عالی، مراکز تحقیقاتی و فناوری نیز در خصوص فعالیت های این سازمان گفت: دانش فنی صنعتی فراوانی دارد. در این سازمان تولید شده و اولین ماهواره کشور در سازمان تحقیقات به صورت علمی و صنعتی ساخته شده و دانش فنی آن بومی شده است.

وی همچنین با اشاره به پروژه های دیگری که این مجموعه در حال انجام است، خاطرنشان کرد: پارک بین المللی علم و فناوری به زودی در سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران راه اندازی می شود.

به گفته زمانی، اولین دستگاه دیالیز کشور نیز طراحی و ساخته شد و دانش فنی آن در این سازمان بومی سازی شد.

مهدی زارع معاون پژوهشی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله نیز در این نشست توضیحاتی در خصوص ماهواره آیت ارائه کرد و با بیان اینکه «آیت» توسط متخصصان داخلی طراحی و ساخته شده است، گفت: تلاش محققان و کارشناسان داخلی است. این است که ماهواره محلی باید با هدف پیش بینی زلزله، شناسایی مناطق لرزه خیز و مطالعه این مناطق در کشور طراحی و ساخته شود.

به گفته وی “هدف از ساخت این ماهواره بررسی لرزه خیزی منطقه و به ویژه مناطق کشور بر اساس داده های علمی و ماهواره ای است.” زارع همچنین با اشاره به نحوه استفاده از اطلاعات ماهواره‌ای خاطرنشان کرد: متخصصان پژوهشگاه زلزله‌شناسی علاوه بر مشارکت در طراحی علمی این ماهواره، اطلاعات و داده‌های دریافتی از آن را جمع‌آوری و دریافت کرده و سپس آن‌ها را تحلیل می‌کنند.

معاون پژوهشی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله همچنین به مهم ترین نمونه های بین المللی این ماهواره ها اشاره کرد و گفت: در حال حاضر معروف ترین و شناخته شده ترین این ماهواره ها که به داده های آن استناد علمی می شود متعلق به کشور فرانسه است. و اکثر محققین دنیا بر اطلاعات و داده های آن تکیه دارند.این ماهواره 10 سال پیش در مدار زمین قرار گرفت تا بتوان با استفاده از اطلاعات آن زلزله را پیش بینی کرد.زارع اعلام کرده است که داده ها و اطلاعات این ماهواره بوده است. استفاده شده و موثر بوده است.