ماجراجویی با پدر؛ انتقام به سبک مدرن و محبوب


صفحه اینستاگرام onadventurewithdad زمانی متولد شد که کنی تصمیم گرفت به این سوال همیشگی پاسخ دهد: “بچه ها چطور هستند؟” از تصاویر به جای کلمات استفاده کنید. او تصاویر کودکانی را که در موقعیت های خطرناک همراه خود بودند ویرایش کرد و برای مادرشان فرستاد.

که ما نمی دانیم او چه کشیده تا زمانی که مادر متوجه جعلی بودن عکس ها شود. اما کنی توانست انتقام خود را با سبکی جدید و محبوب بگیرد. این یک ریسک بزرگ برای کنی بود، اما موفقیت بزرگی نیز به همراه داشت.