فلز مایع چه ضرری برای کارت گرافیک دارد؟


پس از بررسی، De8auer متوجه شد که RTX 2060 دارای فلز مایع در داخل است (احتمالاً صاحب قبلی این کارت گرافیک از فلز مایع استفاده کرده است). مردی که فلز مایع را در RTX 2060 قرار داد، توانست به خوبی از خازن‌های اطراف تراشه اصلی محافظت کند، اما نمی‌دانست که فلز مایع مبتنی بر گالیوم در تماس با آلومینیوم، آلیاژ جدیدی را تشکیل می‌دهد.

گالیم در اثر تشکیل آلیاژ باعث ترک خوردگی آلومینیوم و آسیب به ساختار کارت گرافیک می شود. Der8auer می‌گوید که این فرآیند “نشر مرز دانه” نامیده می‌شود. پس از آسیب دائمی آلومینیوم در نتیجه نفوذ گالیم به داخل مرزهای دانه، انجام کارهایی مانند صیقل دادن ساختار آسیب دیده کمکی نخواهد کرد.