شیب نزولی میانگین سرعت ثابت اینترنت همچنان ادامه دارد


سایت اسپیدتست که برای سنجش سرعت کلی اینترنت، سرعت آپلود و سرعت دانلود در مناطق و کشورهای مختلف جهان استفاده می شود، در آمار ماه اکتبر خود نشان داده است که اگرچه میانگین سرعت اینترنت موبایل در ایران افزایش یافته است، اما میانگین سرعت اینترنت ثابت مانده است. کاهش یافته است

هرچند اخیرا وزیر ارتباطات اعلام کرده است که «در این مدت هیچ محدودیتی برای اینترنت ثابت اعمال نشده است، اما آخرین آمار اسپیدتست خلاف این را نشان می دهد. سرعت تست، اقدامی است که وزیر ارتباطات همواره برای اعلام بهبود وضعیت اینترنت در کشور از آن استفاده می کرد.

با توجه به اینکه این سایت تنها سرعت اینترنت داخلی کشورها را اندازه گیری می کند و کشورها را بدون در نظر گرفتن وضعیت اینترنت بین المللی آنها به صورت ماهانه رتبه بندی می کند، کاهش سرعت اینترنت ثابت کشور در یک ماه گذشته تنها مربوط به ترافیک داخلی بوده است. این در حالی است که وضعیت اینترنت داخلی کشور در دو ماه گذشته بهتر از بخش بین الملل بوده است و اگر آماری از ترافیک بین المللی داشتیم احتمالاً این آمار کاهش بیشتری را نشان می داد.

آمار سایت اسپیدتست در بازه زمانی 18 مهر تا 18 آبان نشان می دهد که میانگین سرعت اینترنت موبایل در کشور در بخش ترافیک داخلی 6 رتبه رشد داشته و به 61 رسید. میانگین سرعت اینترنت ثابت کشور اما دو رتبه کاهش را تجربه کرد و به رتبه 144 در بین تمامی کشورهای جهان رسید.

در مورد میانگین سرعت دانلود در اینترنت همراه ایران، طبق آمار سایت اسپیدتست 57.40 مگابیت بر ثانیه و این عدد برای سرعت آپلود 14.55 مگابیت بر ثانیه است.

این اعداد در اینترنت ثابت بسیار کمتر است. میانگین سرعت دانلود در اینترنت ثابت 24.25 مگابیت بر ثانیه و سرعت آپلود 13.93 مگابیت بر ثانیه است.

تمامی این اعداد و ارقام بر اساس میانگین شاخص در اسپیدتست، سرعت دانلود جهانی اینترنت موبایل 84.87 مگابیت بر ثانیه و سرعت آپلود 15.05 مگابیت بر ثانیه است. در اینترنت ثابت سرعت دانلود 145.72 مگابیت بر ثانیه و سرعت آپلود 81.81 مگابیت بر ثانیه است.