شورای رقابت: بازار اینترنت ثابت انحصاری است. مرکز ملی رقابت دستورالعمل های قیمت را تعیین می کند


شورای رقابت پس از بررسی بازار اینترنت ثابت کشور و با استناد به قوانین، این بازار را انحصاری دانست و مرکز ملی رقابت را موظف به تعیین دستورالعمل برای تنظیم این بازار کرد.

روابط عمومی مرکز ملی رقابت با اعلام این خبر نوشت: شورای رقابت با بررسی های لازم در خصوص بازار اینترنت ثابت، بر اساس مفاد ماده 58 بند 5 قانون اجرای سیاست های کلی، ماده 44 قانون اساسی این بازار را از مصادیق بازار انحصاری دانسته و بر این اساس مرکز ملی رقابت موظف شد دستورالعمل تعیین قیمت، کمیت و شرایط دسترسی به بازار اینترنت ثابت را ارائه کند.

البته مرکز ملی رقابت به تنهایی برای ارائه این دستورالعمل اقدام نخواهد کرد و باید با مشارکت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان نظام صنفی رایانه ای و جلب نظر سایر ذی نفعان آن را تهیه و برای تصویب به شورای رقابت ارائه کند. .