سهم اپل در بازار جهانی گوشی های هوشمند همچنان در حال افزایش استبا مهاجرت کاربران از 4G به 5G، درآمد اپل از بازار گوشی های هوشمند در سراسر جهان در حال افزایش است.