سال گذشته اطلاعات شخصی 422 میلیون نفر به سرقت رفت


ITRC در گزارش جدیدی اعلام کرد که تعداد نقض‌های داده در سال گذشته کاهش یافته است، اما میزان داده‌های به سرقت رفته به‌طور قابل توجهی افزایش یافته است. تعداد قربانیان سرقت اطلاعات 6 سال است که در حال افزایش است و تعداد این افراد در سال 2022 با رشد 42 درصدی به 422 میلیون نفر خواهد رسید.

به گفته فون آرنا، بسیاری از شرکت هایی که با نقض داده مواجه می شوند، هرگز جزئیات کامل را در دسترس قرار نمی دهند. حملات فیشینگ و باج افزار همچنان بخش قابل توجهی از افشای داده ها را تشکیل می دهند. تنها 34 درصد از حملات گزارش شده دارای توضیحات کامل و دقیق بودند.