ساخت فیلم با دستور متنی; انقلاب جدید هوش مصنوعی فرا رسیده است


ابزار جدید Gen-2 بر تولید ویدئو متمرکز است. البته این ابزار در حال حاضر ایراداتی دارد. به عنوان مثال، کلیپ های منتشر شده توسط استارت آپ Runway بسیار کوتاه، ناپایدار و غیر واقعی هستند و دسترسی به این ابزار نیز محدود است.

گزارش کردن Verge، کاربران برای قرار گرفتن در لیست انتظار ملزم به ثبت نام هستند. یکی از سخنگویان Runway به The Verge گفت که ابزار جدید هوش مصنوعی در هفته های آینده به طور گسترده در دسترس خواهد بود.