زارع پور: ماهواره ناهید به زودی پرتاب می شود


عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت وگو با تسنیم، درباره وضعیت ماهواره ناهید گفت: این ماهواره به زودی پرتاب می شود و در تلاش هستیم امسال آن را به فضا پرتاب کنیم.

وزیر ارتباطات همچنین از فعالیت ماهواره خیام که 27 مردادماه سال جاری پرتاب شد خبر داد و گفت: این ماهواره فعال است و تصاویر آن در حال دریافت است و با دستگاه هایی که نیاز به تصاویر آن دارند در حال تعامل هستیم. “

زارع پور با توجه به اینکه ماهواره خیام با همکاری روسیه و توسط این کشور ساخته شده است، همچنین به همکاری بلندمدت فضایی با روسیه در زمینه ساخت ماهواره اشاره کرد و گفت: تعاملات ما با روسیه در حوزه فضایی ادامه دارد و ما ادامه دارد. کارهای مشترکی را تعریف کرده اند؛ «ما با کمک یکدیگر در حال ساخت ماهواره خیام 2، 3 و 4 هستیم و یک برنامه بلندمدت چهار ساله با این کشور داریم.