ربات های جذاب به افزایش بهره وری کارکنان کمک می کنند


چگونه کارفرمای شما می تواند روز کاری شما را کمی شادتر کند؟ استراحت بیشتر، حجم کاری کمتر یا افزایش حقوق؟ اما همه اینها را فراموش کنید زیرا به نظر می رسد شرکت ها در حال برنامه ریزی برای استفاده از مربیان رباتیک برای بهبود انگیزه کارکنان خود هستند.

آزمایش های جدیدی بر روی تعامل روبات ها با کارمندان انجام شده است که نشان می دهد چگونه این راه حل می تواند روحیه افراد را افزایش دهد. این آزمایش به یک عامل اساسی بستگی داشت. جذابیت ربات

میکول اسپیتالهیکی از دانشمندان علوم کامپیوتر در دانشگاه کمبریج در بیانیه ای مطبوعاتی که نتایج آزمایشات تیمش بر روی تعامل انسان و ربات را توضیح می دهد، گفت: “ما می خواستیم ربات ها را از آزمایشگاه ها خارج کنیم و ببینیم چگونه این ابزارها می توانند در دنیای واقعی مفید باشند.” .

گزارش کردن Futurism، ​​تیم تحقیقاتی دانشگاه کمبریج با 26 کارمند و دو نوع ربات به مدت چهار هفته جلساتی برگزار کرد. ربات‌ها به گروه‌های کاری کمک می‌کردند و از هر یک از آنها می‌خواستند یک تجربه مثبت از حرفه‌شان را به یاد بیاورند و سپس سؤالات دیگری از آنها می‌پرسیدند. هر دو ربات با یک متن صحبت می کردند و صدای یکسانی داشتند و همچنین از عبارات یکسانی استفاده می کردند.

اما تفاوت این دو ربات در آزمایش فوق شکل بدن آنها بود. محققان دریافتند که ربات اسباب بازی میستی بهترین عملکرد را در برقراری ارتباط با کارمندان داشته است. آنها این فرضیه را مطرح کردند که ظاهر این ربات که تنها 14 اینچ (حدود 35 سانتی متر) قد دارد، باعث می شود مردم هنگام تعامل با آن انتظارات کمتری داشته باشند. اما ربات دوم با نام QT با ظاهری شبیه به انسان حدود یک متر قد داشت که باعث شد کارکنان انتظار بیشتری از آن داشته باشند. در واقع، این مطالعه نشان داد که کارکنان هنگام تعامل با QT احساس نارضایتی بیشتری می کنند.

محققان در بیانیه خود توضیح دادند که انتظارات مردم از روبات ها با واقعیت مطابقت ندارد. حاتیس گونشدانشیار و استاد هوش هیجانی و روبات‌ها در دانشگاه کمبریج توضیح داد: «ما ربات‌ها را با یک متن برنامه‌ریزی کردیم، اما شرکت‌کنندگان امیدوار بودند که بیشتر با آنها تعامل داشته باشند.