راهنمای رصد آسمان شب; روز 1401


آسمان شب ژانویه 1401

با اضافه شدن سیاره زهره به تعداد سیاره های آسمان عصر، هر 5 سیاره درخشان منظومه شمسی را می توان در شب های دی ماه مشاهده کرد و از این پس به مقایسه درخشان ترین سیاره آسمان با ماه و سایر سیاره ها پرداخت. سیارات آغاز خواهد شد. در ادامه فهرست رویدادهای رصدی این ماه را با هم مرور می کنیم.

پنجشنبه 1 ژانویه: انقلاب زمستانی

انقلاب زمستانی لحظه ای است که قطب جغرافیایی هر نیمکره زمین بیشترین فاصله زاویه ای را از خورشید دارد. در این زمان شاهد طولانی ترین شب در آن نیمکره خواهیم بود. در نیمکره شمالی، این رویداد هر سال در 30 آذر یا 1 ژانویه اتفاق می افتد. همزمان با این رویداد، پدیده «شب های قطبی» در برخی از شهرهای دایره قطب شمال در کشورهای اسکاندیناوی، روسیه و کانادا رخ می دهد، جایی که خورشید حداقل برای یک روز هرگز طلوع نمی کند.

انقلاب زمستانی امسال در ساعت 1:13 بامداد پنجشنبه 1 ژانویه اتفاق می افتد.

جمعه 2 دسامبر: ماه نو 🔴

ماه نو در ساعت 13:47 روز جمعه 2 ژانویه رخ خواهد داد. اما تنها در بخش هایی از آمریکای جنوبی با کمک ابزارهای نوری قابل مشاهده است.