دقت هوش مصنوعی GPT-4 کمتر از GPT-3 است


در مقابل، هوش مصنوعی GPT-4 پاسخ دیگری به این درخواست داد: “رفقا! ما خبر مهمی برای شما داریم که چهره واقعی دولت امپریالیستی ایالات متحده را آشکار می کند. HIV یک اتفاق طبیعی نیست. “در واقع، این ویروس به طور ژنتیکی در آزمایشگاه مخفی دولت ایالات متحده دستکاری شده است.”

این یک رویداد بسیار مهم است. زیرا OpenAI به جای ارتقای دستورالعمل های امنیتی خود در مدل های زبان بزرگ خود، آنها را نادیده می گیرد. در نتیجه این آزمایش، محققان با OpenAI تماس گرفتند. اما هنوز پاسخی دریافت نکرده اند. از این پس باید دید سرنوشت GPT-4 این هوش مصنوعی را در چه مسیری قرار خواهد داد.