خودروی مفهومی جدید آئودی با طراحی خشن و تمرکز بر واقعیت افزوده رونمایی شد


طراحی کابین Activesphere نشان می دهد که آئودی بسیار مشتاق استفاده از فناوری واقعیت افزوده است. به گفته آئودی، راننده و سرنشینان از عینک واقعیت افزوده استفاده می کنند که شامل اطلاعات حیاتی سفر (برای راننده) و یک دستیار مجازی و سیستم اطلاعات سرگرمی است. برخلاف سایر خودروها، کانسپت جدید آسودی فاقد نمایشگر یا کیلومتر شمار در داخل کابین خود است.

زمانی که می خواهید کنترل خودرو را در دست بگیرید، داشبورد و فرمان جلوی شما ظاهر می شود. آئودی انتظار دارد راننده برای مدت بسیار کوتاهی در طول سفر و فقط برای مسیرهای مهم کنترل خودرو را در دست بگیرد.