حساب های مالی «Alibaba Travels» مسدود نیست


مجید حسینی نژاد درباره خبر مسدود شدن حساب های شخصی خود به زومیت گفت: تنها تعدادی از حساب های شخصی من در دادگاه محلی در ساوجبلاگ بسته شده است که از طریق نظارتی و قضایی پیگیری می کنیم.

بسته شدن حساب مدیرعامل این شرکت به اختلاف گروه علی بابا و گروه زرماکارون برمی گردد که پیش از این در مهرماه قراردادی را بین آنها امضا کرده بودند. اما اختلافی در این بین منجر به تشکیل پرونده ای در ساوجبلاگ شد و در نتیجه حساب های بانکی مجید حسینی نژاد بسته شد.

مدیرعامل شرکت مسافرتی علی بابا با بیان اینکه این اختلاف به دلیل عدم پرداخت اقساط و مبالغ سرمایه گذاری بخشی از سهام علی بابا توسط زر است، می گوید: عهدشکنی و عمل نکردن به تعهدات زر به همراه تاخیر در تصمیم گیری آنها در مورد غرامت، باعث شد این دعوا به دادگاه ها برود و به قوه قضائیه برسد.»

وی همچنین با اشاره به اینکه دادگاه ساوجبلاگ صلاحیت محلی و ذاتی برای ورود به این پرونده را ندارد خاطرنشان کرد: طبق قرارداد تنها مرجع رسیدگی به اختلاف طرفین اتاق بازرگانی ایران است نه جای دیگری. در این زمینه پرونده داوری را در اتاق بازرگانی تشکیل داده ایم.

حسینی نژاد در پایان گفت: شرایط شرکت مسافرتی علی بابا عادی است و فعالیت آن در حوزه خدمات مسافرتی و گردشگری ادامه دارد.