حداکثر روشنایی نمایشگر گلکسی اس 23 اولترا احتمالاً با اس 22 اولترا برابر استظاهرا گلکسی اس 23 اولترا از نمایشگری با حداکثر روشنایی مشابه گلکسی اس 22 اولترا استفاده خواهد کرد، اما همچنان به سطح روشنایی آیفون 14 پرو مکس نخواهد رسید.