جزئیات دقیق دنیای حشرات در عکاسی ماکرو خیره کننده است


نیکی کولمونت یک عکاس طبیعت است که در بلژیک زندگی می کند. او 5 سال پیش عکاسی را با لنز ماکرو شروع کرد. دلیل جذب نیکی به این نوع عکاسی، دست کم گرفتن عکاسی ماکرو و سختی آن بود. او هرگز در هیچ دوره عکاسی شرکت نکرده است و معتقد است که اشتباه کردن و تلاش های مکرر بهترین راه برای یادگیری است.

عکاسی ماکرو دشوارتر از عکاسی طبیعی طبیعی است زیرا باید به سوژه خود از نزدیک نگاه کنید. برای دستیابی به بزرگنمایی مطلوب، استفاده از تجهیزات تخصصی مانند فیلترهای نزدیک یا اکستنشن تیوب ضروری است.