ثبت و احراز هویت در معاملات ارز دیجیتال برای اتباع


یکی از مدارک مورد نیاز برای ثبت نام و احراز هویت و معاملات در صرافی های ایرانی کارت ملی یا شناسنامه است. اسنادی که خارجی ها به آنها دسترسی ندارند.

به گزارش روابط عمومی Abantette، این صرافی در حال حاضر به بیش از 700000 کاربر خدمات رسانی می کند که بیش از 10000 نفر از آنها خارجی هستند. آنها می توانند با استفاده از کارت آماش یا پاسپورت موقت فرآیند احراز هویت خود را تکمیل کنند و در زمینه خرید، فروش و انتقال ارز دیجیتال در کشور فعالیت کنند.

کاربرانی که کارت اعمیه خود را ثبت کرده اند به جای کد ملی شماره یکتا کارت اعمیه و کسانی که گذرنامه خود را ثبت کرده اند به جای کد ملی شماره گذرنامه را وارد کنند.

کارت اقامت یا سایر کارت ها و پاسپورت های منقضی شده قابل قبول نیست.