توسعه سیستم حاکمیت داده کشور کلید خورد


اولین جلسه کارگروه «طراحی سیستم حاکمیت داده» در نشستی با حضور معاون وزیر ارتباطات، معاون سیاست گذاری و اعتبارسنجی و نمایندگان نهادها برگزار شد. هدف از این نشست طراحی و تدوین نظام حاکمیت داده کشور بود و به این ترتیب تدوین این طرح که بر اساس سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی در افق 1410، کلید خورد.

محمد خوانساری معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات در توضیح اولیه خود درباره این سند گفت: سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای سایبری در افق 1410 مصوب مرداد ماه سال جاری در شورای عالی فضای مجازی به تشریح ارزش ها، چشم اندازها، اهداف و اقدامات پرداخته است.این سند بر اساس سایر اسناد راهبردی کشور، دیدگاه سایر کشورها در این زمینه، تحلیل وضعیت موجود و مطلوب تهیه شده است. و تحلیل اسناد بالادستی با همکاری نهادها و دانشگاه های ذیربط.

اودر در ادامه توضیح داد: چارچوب حرکتی فضای سایبری کشور و اقدامات دستگاه ها در این سند به طور کامل تبیین و تبیین شده است. بر اساس توضیحات رئیس خوانساری، در این سند 39 اقدام عمده شناسایی شده است که در هر یک از آنها اقدامات متولی، نهاد شریک و مرجع تصویب مشخص شده است.

از مجموع 39 اقدام، دو اقدام ذکر شده در این سند مربوط به «طراحی دولت هوشمند» و «طراحی سامانه حاکمیت داده» است که مسئولیت انجام این دو اقدام به سازمان فناوری اطلاعات واگذار شده است. ایران از طریق وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات در ادامه و تشریح موارد مطرح شده در سامانه حاکمیت داده مواردی از قبیل ذخیره سازی، پردازش، تبادل، اشتراک گذاری، مقررات، بهره برداری، امنیت، مالکیت، حریم خصوصی، طبقه بندی داده ها و کلان داده ها را ذکر کرد.

به گفته خوانساری متولی اجرای این طرح سازمان فناوری اطلاعات است اما 9 سازمان دیگر به عنوان همکار این سازمان در نظر گرفته شده است و در صورت نیاز از سایر سازمان ها نیز با هدف شناخت مشکلات دعوت به همکاری در این طرح شده است. و مسائل این رشته

حامد منکارسی معاون سیاست گذاری و اعتباربخشی سازمان فناوری اطلاعات نیز در این جلسه حضور داشت و توضیحاتی در خصوص این طرح ارائه کرد. وی سامانه حاکمیت داده را سندی دانست که می تواند در توسعه فضای مجازی کشور بسیار موثر باشد و همچنین درباره کارگروهی که برای تدوین این سند تشکیل شده است، گفت: تشکیل این کارگروه اولین گام است. طراحی سیستم حاکمیت داده و پس از آن در دو مرحله با همکاری مرکز ملی فضای مجازی، تایید سند امکان پذیر خواهد بود.

وی همچنین ابعاد و ابعاد موضوع حاکمیت داده را اینگونه تشریح کرد: حاکمیت داده از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار می گیرد اما در کشور ما از دو بعد مورد توجه قرار می گیرد که یک بعد حاکمیت داده و بعد دیگر حاکمیت مبتنی بر داده است. ، هر دو مورد باید در سند در نظر گرفته شود.

معاون سیاست گذاری و اعتباربخشی رئیس جمهور همچنین درباره اهداف نظام حاکمیت داده گفت: تثبیت و تقویت حاکمیت فضای مجازی، منظم کردن دسترسی به داده ها، بهینه سازی و افزایش کارایی سیستم تصمیم گیری کشور، ارتقای سطح هوشمندی. در تصمیم گیری نظام های ملی کشور و از این دست موارد اهدافی است که در سند راهبردی کشور در فضای مجازی مورد توجه قرار گرفته است.

به گفته منکارسی مرحله اول مربوط به چارچوب کلی و ساختار اصلی سند است که در این کارگروه تدوین و تصویب می شود. در مرحله بعد سند تدوین شده برای تایید نهایی به شورای عالی فضای مجازی ارائه می شود.