تماشا کنید: آیا این سیستم جدید می تواند زلزله را پیش بینی کند؟


زلزله یکی از ترسناک ترین بلایای طبیعی و ایران یکی از زلزله خیزترین کشورهای جهان است. زلزله خوی مشکلات زیادی ایجاد کرد و بسیاری از مردم مجبور شدند در زمستان سرد در چادر زندگی کنند. از سوی دیگر زلزله ویرانگر ترکیه هزاران نفر را کشت و ساختمان های زیادی را ویران کرد.

با وجود پیشرفت چشمگیر علم در دهه های اخیر، هنوز امکان پیش بینی زلزله برای ما وجود ندارد. دانشمندان می دانند که کدام گسل ها مستعد زلزله هستند، اما نمی دانند زمین لرزه کی، کجا و با چه شدتی رخ خواهد داد.

سیستم های هشدار اولیه زلزله در سال های اخیر پیشرفت کرده اند. این سامانه ها وقوع زلزله را تشخیص می دهند و می توانند چند دقیقه قبل از رسیدن امواج لرزه ای به زمین، از طریق پیام هایی مردم را مطلع کنند. این پیام ها چند ثانیه قبل از رسیدن امواج به مردم می رسد.