تلسکوپ فضایی جیمز وب مولکول های اساسی حیات را در سردترین یخ جهان کشف کرد.


به گزارش Live Science، دانشمندان با استفاده از تلسکوپ فضایی جیمز وب (JWST) سردترین یخ را در اعماق یک ابر مولکولی بین ستاره ای مشاهده و اندازه گیری کردند. دمای این مولکول های یخ زده به منفی ۲۶۳ درجه سانتی گراد می رسد. مقاله این تحقیق در 23 ژانویه در مجله Nature Astronomy منتشر شد.

ابرهای مولکولی که از مولکول‌های منجمد، گازها و ذرات غبار تشکیل شده‌اند، زادگاه ستارگان و سیارات، به‌ویژه سیارات زمین‌مانند قابل سکونت هستند. گروهی از دانشمندان در جدیدترین تحقیقات خود از دوربین مادون قرمز تلسکوپ جیمز وب برای مطالعه ابر مولکولی به نام آفتاب پرست 1 استفاده کردند که در فاصله 500 سال نوری از زمین قرار دارد.

محققان مولکول های یخ زده ای مانند کربنیل گوگرد، آمونیاک، متان، متانول و غیره را در ابر مولکولی تاریک و سرد شناسایی کردند. این مولکول ها روزی بخشی از هسته داغ یک ستاره درخشان و احتمالاً بخشی از سیارات فراخورشیدی آینده خواهند بود. آنها همچنین حاوی بلوک های سازنده جهان های قابل سکونت مانند کربن، اکسیژن، هیدروژن، نیتروژن و گوگرد هستند. ترکیبی که با نام اختصاری COHNS شناخته می شود.

به گفته ملیسا مک کلور، نویسنده ارشد و ستاره شناس رصدخانه لیدن در هلند، در بیانیه ای، این نتایج بینش های مهمی را در مورد مراحل اولیه تشکیل یخ در ذرات غبار بین ستاره ای ارائه می دهد که در نهایت به ذرات چند سانتی متری تبدیل شدند و سپس سیارات شکل گرفتند. از این ذرات