ترکیب بازیگوش رنگ ها در پرتره گل ها; برداشتی مدرن از هنر باستانی ژاپن


او در باغ خود گل می کارد و این گل ها الهام خوبی برای عکاسی هستند. در مجموعه ای از تصاویر گل و گیاه، آثار رابرت بیننده را در سفری مبهم و پر از ترکیب های بازیگوش رنگ، جرم و نورپردازی ترفند غوطه ور می کند. عکس های او با الهام از نقاشی رنسانس و نمایشگاه های گل ارگانیک با استفاده از جریان های طبیعی آب، دود و یخ خلق شده اند.

عکس‌های پیک گل‌هایی را نشان می‌دهند که به نظر می‌رسد روی یک پس‌زمینه جامد می‌چرخند، به‌طور مرموزی شناور هستند یا به آرامی تبخیر می‌شوند. تمام این جادو فقط در یک استودیوی ساده اتفاق می افتد.