بحران بانکی آمریکا؛ مقامات کاخ سفید به دست وارن بافت پیوستند


تعطیلی چندین بانک بزرگ آمریکایی در هفته های اخیر بسیاری از فعالان بازار سهام را شوکه کرده است. تعدادی از تحلیلگران می گویند که آمریکا به سمت بحران سال 2008 حرکت می کند. اما برخی دیگر می گویند دولت جو بایدن توانسته تا حد زیادی از بدتر شدن اوضاع جلوگیری کند.

بلومبرگ مقامات کاخ سفید در خبری فوری از بحران اخیر بانکی در آمریکا می نویسند وارن بافت در تماس بوده اند بافت 92 ساله که به عنوان مدیر عامل شرکت برکشایر هاتاوی شناخته می شود، یکی از مشهورترین سرمایه گذاران جهان است.

در هفته گذشته علاوه بر سیلورگیت و سیگنچر، بانک سیلیکون ولی نیز تعطیل شد. همزمان با بسته شدن این بانک ها، قیمت ارزهای دیجیتال رشد کرده است.