باستان شناسان یک گذرگاه مخفی را در هرم بزرگ جیزه کشف کردند


مسئولان آثار باستانی مصر اعلام کرده اند که اکنون می توانند وجود یک گذرگاه مخفی در پشت ورودی اصلی هرم بزرگ جیزه را ثابت کنند. قدمت این راهرو مانند خود هرم بزرگ به حدود 4500 سال می رسد و احتمالاً می تواند در تحقیقات بعدی به یافته های جدیدی منجر شود.

به گزارش تایمز، این راهرو که در ضلع شمالی هرم خوفو قرار دارد، برای اولین بار در سال 2016 با استفاده از تکنیک تصویربرداری بسیار پیشرفته به نام «موگرافی» شناسایی شد. راهروی مذکور که در پشت ورودی اصلی هرم قرار دارد، 9 متر طول و بیش از 1.8 متر عرض دارد.

هرم بزرگ جیزه مقبره ای تاریخی در زمان فرعون خوفو بود که ساخت آن در حدود 2560 سال قبل از میلاد به پایان رسید. هرم جیزه یکی از اهرام سه گانه ای است که اهرام بزرگ جیزه را تشکیل می دهند. همچنین اهرام جیزه تنها یکی از عجایب هفتگانه جهان باستان است که تا به امروز باقی مانده است.