این موش چوبی قدیمی به قیمت 178000 دلار فروخته شد


با گذشت زمان، تک تک دیسک های فلزی جای خود را به یک قطعه کروی دادند که می توانست حرکات افقی و عمودی را همزمان تشخیص دهد.

انتظار می رفت موش نمادین انگلبارت در یک حراج اخیر به قیمت 15000 دلار فروخته شود، اما در نهایت به قیمت 178936 دلار فروخته شد. این باعث شد که ماوس Engelbart گرانتر از Apple Lisa و کامپیوتر نسل اول باشد آیفون برای فروش.